Boliger i naturskjønne omgivelser

Kun 1 km fra togstasjon.

1200
til togstasjon

Gangavstand
til Heggedal sentrum

800
til nærmeste barnehage

Velkommen til Rødsåsen!

Axer Eiendom AS er stolte av å ønske velkommen til et nytt og spennende boligprosjekt i naturskjønne omgivelser på Rødsåsen i Heggedal. Prosjektet ligger i Åmotveien med gangavstand til Heggedal sentrum med god offentlig kommunikasjon og forretninger. Prosjektet har en ideell beliggenhet for barnefamilier med gode rekreasjonsmuligheter i skog og mark, trygg skolevei på nyopparbeidet gang-og sykkelvei og flere barnehager i nærområdet.Boligene ligger høyt og fritt med gode sol-og utsiktsforhold. Prosjektet består av 28 halvparter av 2-manns boliger. Inholdsrike boliger som går over 3 plan og har gode, arealeffektive løsninger. Alle boligene har egen, privat terrasse og carport. Fellesarealene utgjør foruten adkomstarealer og biloppstillingsplasser, opparbeidede grøntarealer for lek og sosialt samvær.

Kontakt oss

pprivatmegleren

Marius André Østberg

Eiendomsmegler

+47 92 64 65 87


Marius.Andre.Ostberg@privatmegleren.no

Axer Eiendom AS

Utbygger

+47 22 03 81 00
post@axer.no